Ve vietnamské komunitě jsme získali důvěru

Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na rusky a vietnamsky hovořící klienty, přičemž dbáme na to, aby s klienty hovořil rodilý mluvčí znalý všech, nejen obchodních specifik. Jak se liší potřeby vietnamsky hovořících klientů od těch českých, vysvětluje náš account manager, zaměřující se na stále důležitější klientelu z Vietnamu, Číny a dalších asijských zemí.

Existují nějaké rozdíly mezi typickým českým a vietnamským klientem?

Vietnamská komunita je do jisté míry odlišná. Důležité je, že Vietnamci u služeb, zejména u bankovních, hodně dbají na osobní doporučení a samozřejmě na osobní přístup. Díky početné vietnamské klientele už je Double Information v situaci, kdy se dobré reference šíří samy. To není samozřejmostí, protože komunita je poměrně uzavřená a do značné míry soběstačná. Každý vietnamský klient oceňuje, že společnost Double Information klade důraz na to, aby s ním jednal obchodník plynně hovořící vietnamsky. To odbourává řadu jazykových bariér, a tím i zbytečných nejasností, které by pouze česky hovořící obchodník mohl přehlédnout.

Jaké produkty vietnamští klienti nejčastěji požadují?

Většinu zájemců o úvěr tvoří podnikatelé. Z nich zhruba polovina využívá prostředky na nákup materiálu, zboží nebo další činnosti přímo související s rozvojem podnikání. Druhá polovina zájemců požaduje hypotéku. Častým specifikem hypoték je, že nemovitost v sobě kombinuje bytový i nebytový prostor.
Další podnikatelé pak postupně kupují nemovitosti a do nich svoji činnost rozšiřují. Menší část klientely jsou fyzické osoby se zájmem o hypotéku na nemovitost určenou výhradně pro vlastní bydlení. U bank vietnamští klienti narážejí na nepřekonatelné překážky.

Narážejí Vietnamci při žádostech o úvěr na nějaké specifické bariéry?

Často nejsou pro banku dostatečně bonitními klienty. Důvodem je, že většina podnikatelů optimalizuje svá daňová přiznání a pak logicky nesplňují bankovní podmínky. Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti zohledňujeme, postačí ve většině případů záruka v podobě nemovitosti a čestné přiznání o příjmech.
V takových případech je však důležité, aby klient poskytl o svých podnikatelských aktivitách dostatek informací. Klienti chápou, že vzájemná důvěra je pro úspěšnou realizaci obchodu zásadní a většinu případů tak můžeme vyřídit kladně.

Proč se Double Information tak výrazně zaměřuje právě na vietnamskou komunitu?

Vietnamci rozhodně nejsou jedinou komunitou, které vycházíme vstříc. Nadstandardní přístup nabízíme všem klientům. Menší finanční instituce mají hledat mezery na trhu a vietnamští podnikatelé stáli dlouho
na okraji zájmu bankovních domů. Double Information má nyní v řadě komunit vybudovanou důvěru a těšíme se dlouhodobé přízni. Velkým kladem Vietnamců je dobrá platební morálka. Jejich přístup je jednoduchý. Požadují spolehlivou službu, kdy jim vyjdeme vstříc a pochopíme jejich potřeby a oni pak vnímají svůj závazek velmi zodpovědně. Vše tak funguje podle představ obou stran a mnoho klientů si u nás bere úvěr opakovaně, případně doporučí své rodinné příslušníky a obchodní partnery.


Vytvořte si vlastní stránky

Webové stránky bez nutnosti znalosti programování pro živnostníky
a podnikatele.
Velmi jednoduché a intuitivní ovládání.
K webovým stránkám email zdarma.

Nechcete inzerovat stále a pouze jen
s uvedením tel. kontaktu a emailu?
Chcete vlastní internetové stránky,
na které poté budete moci odkazovat
z vaší inzerce?

Nabízíme vám webové stránky, které si snadno vytvoříte sami bez nutnosti znalosti programovacích jazyků!

K vytvoření www stránek na systému ProfiWeb vám postačí základní znalosti práce na PC.

Více informací najdete na našich webových stránkách www.profiweb.cz